Galéria rôznych citátov jednak zo Svätého Písma a jednak z rôznych kníh či kázní, ďalej obsahujúca krátke texty či stručné zamyslenia a celkovo rôzne poznatky z Božieho slova

V kresťanstve existujú štyri hlavné prístupy s ohľadom na otázku toho, ako Boh koná v stvorenom svete. Sú známe ako kalvinizmus, arminianizmus, molinizmus a openteizmus. Všetky štyri vyznávajú, že existuje predurčenie, a že Boh je zvrchovaný. Líšia sa však v definíciách týchto pojmov a v celkovom rámci, ktorým vysvetľujú Božie plánovanie a konanie. Každá strana potrebuje jasne predložiť svoje definície i celkový rámec. Tieto potom treba zodpovedne preštudovať a následne porovnať s ohľadom na to, akú majú vysvetľujúcu silu a do akej miery ladia s celkom Písma, dobre osvedčeným úsudkom a hodnovernými skúsenosťami.
V kresťanstve existujú štyri hlavné prístupy s ohľadom na otázku toho, ako Boh koná v stvorenom svete. Sú známe ako kalvinizmus, arminianizmus, molinizmus a openteizmus. Všetky štyri vyznávajú, že existuje predurčenie, a že Boh je zvrchovaný. Líšia sa však v definíciách týchto pojmov a v celkovom rámci, ktorým vysvetľujú Božie plánovanie a konanie. Každá strana potrebuje jasne predložiť svoje definície i celkový rámec. Tieto potom treba zodpovedne preštudovať a následne porovnať s ohľadom na to, akú majú vysvetľujúcu silu a do akej miery ladia s celkom Písma, dobre osvedčeným úsudkom a hodnovernými skúsenosťami.