Najbližšie vyučujúco-evanjelizačné zhromaždenie sa udeje v nedeľu 25.2.2024 v budove Inštitútu pre verejnú správu na ulici M. Schneidera - Trnavského 1/a v Bratislave o 9:30 v miestnosti č. 3.

Stretávame sa v oznámené nedele od 9:30 do 11:00. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Fotografia ľudí v zhromaždení cirkvi

Evanjelium

Vyznávame Pána Ježiša Krista ako jedinú cestu k pravému Bohu.

Biblia

Prijímame Bibliu ako inšpirované Božie slovo.

Zvestovanie

Zakúsili sme, že Boh je dobrý a milostivý a chceme sa o to podeliť.

Modlitba

Žijeme vierou a preto sa k Bohu obraciame na modlitbách.

Čo má korona dočinenia s Bohom?

Známy nemecký kresťan Werner Gitt prináša hlboké biblické zamyslenie nad celou situáciou, ktorú spôsobil koronavírus.

Videodokument 'Boh zázrakov' k pozeraniu

Nádherný dokument, ktorý prezentuje množstvo dôkazov o tom, že vesmír, zem a ani život nevznikli náhodou, ale sú dielom múdreho Stvoriteľa

Get in touch!

We'd love to hear from you.