O web stránke zboru 'Spoločenstvo biblickej viery Bratislava'

  • Technickú a obsahovú správu tejto web stránky vykonáva Ján Šichula ml.
  • Textový, zvukový a obrazový obsah tohto webu je autorsky chránený.
  • Bez súhlasu správcu webu nie je dovolené preberať a nanovo publikovať obsah tohto webu na iných web stránkach.
  • Je dovolené šíriť obsah tohto webu v tlačenej podobe, na USB kľúčoch a na CD/DVD nosičoch za podmienky, že každé takéto médium obsahuje odkaz na túto webovú stránku a šírenie sa deje bezplatne na náklady rozširovateľa.
  • Tento web je odvodený z projektov HTML5 UP Alpha a Alpha Church Hugo Theme.
  • Táto web stránka nevyužíva cookies.

Published: April 2, 2021