Boží plán odnaučiť človeka od vojny

Genezis 4:11; Izaiáš 2:1 – 4; Micheáš 4:1 – 4; 1. Tesaloničanom 5:17; Marek 13:37

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Z pohľadu diania na celom svete sa zvlášť počas januára 2022 prudkým tempom dostalo to centra pozornosti napätie medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a širšie celkovo medzi Ruskom a značnou časťou západného sveta a tam hlavne voči USA. Vec je taká vážna, že sa hovorí jednak o hrozbe reálnej vojny so všetkými jej potenciálnymi hroznými dôsledkami a jednak o novej studenej vojne. Toto všetko pochopiteľne vyvoláva zvlášť v obyvateľoch európskeho kontinentu rôzne obavy. Kázeň prináša biblické zastavenie sa pri tejto vážnej situácii. Centrum vyučovania sa sústredí na prorocké texty v Izaiášovi a Micheášovi, ktoré hovoria o Božom úmysle odnaučiť človeka od vojny, pretože vojna je niečo, čo do ľudského myslenia a konania vstúpilo spolu s hriechom. Objasnené je historické pozadie týchto prorockých textov a dobová situácia, kedy izraelský ľud prechádzal rôznymi momentmi stretu s Asýriou, ktorá bola vtedajšia svetová veľmoc. Z týchto ťažiskových prorockých textov je potom prinesených päť aplikácií, ako by mal biblický kresťan myslieť a konať uprostred terajšej napätej situácie v Európe. Konkrétne ide o tieto aplikácie:

  1. Poznať Božie srdce a veľký Boží plán a úmysel uložený v Izaiášovi 2:1 – 4
  2. Držať evanjelium Pána Ježiša Krista ako jediný spôsob zmierenia s Bohom a vojdenia do nového života, kde sa už chodí po Božích cestách
  3. Vytrvať na modlitbe
  4. Bdieť až do Pánovho príchodu
  5. Principiálne uvítať a podporiť každý taký v spoločnosti vyjadrený postoj, kedy sa rôzni jednotlivci či skupiny ozývajú, aby sa našlo riešenie i tejto situácie bez vojny a krviprelievania

Zdroje pre ďalšie štúdium v nadväznosti na piaty bod vyššie (budú sa postupne dopĺňať):

Doug Bandow: How Joe Biden Can Avoid a War with Russia over Ukraine

Katrina vanden Heuvel: Stop the Stumble Toward War with Russia

Doplnené 12.2.2022:

Robert A. Levy a Peter Goettler: Freedom, Restraint, and the Ukraine Crisis

Ted Galen Carpenter: Mr. President, Stay out of Ukraine

Bernie Sanders: We must do everything possible to avoid an enormously destructive war in Ukraine

Doug Bandow: Appeasement For A Good Cause

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #vojna , #mier , #vrazda , #utrpenie , #bieda , #evanjelium , #milost , #tisicrocie , #Boh , #vecnost , #zmierenie , #zbrane , #hospodarenie , #stvorenie , #Ukrajina , #Rusko

Dátum: January 30, 2022