Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 1/8]

Rimanom 13

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: November 29, 2020