Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa II.

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 2/8]

1. Petrov 2:11 – 20

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: December 6, 2020