Človek hriechu, záverečný zvod, zemskí panovníci

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 3/8]

2. Tesaloničanom 2:1 – 12

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť , #zaverecny-zvod , #eschatologia , #druhy-prichod

Dátum: December 20, 2020