Kresťan a komunikácia s vrchnosťami – ako biblicky na to a čoho sa treba vyvarovať

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 4/8]

Numeri 20

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: January 3, 2021