Kristovo evanjelium je aj pre panovníkov

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 5/8]

Skutky 9

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: January 17, 2021