Modlitby a príhovory za všetkých a zvlášť za panovníkov

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 6/8]

1. Timotejovi 2:1 – 4

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: January 31, 2021