A čo vtedy, ak už nijako viac nie je možné sa podriadiť?

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 7/8]

Exodus 1; Skutky 4

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: February 14, 2021