Krajina v ťažobe a kresťanova cesta trpezlivej poslušnosti Božiemu slovu

[Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 8/8]

1. Samuelova 13 a 15

Miesto: Košice

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Co Biblia uci o vztahu krestana a vladarov

Téma: #biblia , #vlada , #autority , #podriadenie , #zakon , #spolocnosť

Dátum: February 28, 2021