Čo nás 1. Petrov prvá kapitola učí o viere

príležitostné kázne

Židom 11:1 + 6 + 11; Židom 13:5; 1. Petrov 1

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Kázeň cez jednotlivé zastavenia v liste Židom 11. kapitole a v 1. Petrovom 1. kapitole postupne približuje biblické učenie o spasiteľnej viere. Takto sa z Božieho slova vynára popis viery, kde spasiteľná živá viera predstavuje taký postoj a prežívanie na strane človeka, kedy z hĺbky srdca (A) rozoznáva existenciu živého Boha, (B) akceptuje existenciu Božieho zjavenia, (C) denno-denne sa rozhoduje spoliehať sa na Boha a dôverovať mu, ako putuje časnosťou až do večnosti a (D) očakáva vyplnenie všetkého, čo Boh zasľúbil. Takto človek biblickej viery potom už nikdy necúva späť z prvotného poznania Boha, ktoré zažil pri obrátení. Porozumenie biblickému učeniu o spasiteľnej viere je kľúčové, lebo bez nej nie je možné páčiť sa Bohu a dosiahnuť večný život. Pre každého človeka niet lepšieho a správnejšieho rozhodnutia než skrze Pána Ježiša Krista ako jediného Prostredníka prísť v pokání k živému Bohu a takto vojsť do vzťahu so svojím Stvoriteľom. Cez takúto vieru, ktorá ide ruka v ruke s osobným pokáním, človek nachádza odpustenie hriechov a dostáva nový život ako Boží dar.

Odkazy na niektoré ďalšie študijné zdroje k 1. Petrovmu listu:

Mapa území dnešného Turecka, kde žili príjemcovia tohto listu

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #Boh , #viera , #nadej , #Jezis , #Kristus , #Pan , #Syn-Bozi , #spasenie , #peklo , #trest , #zatratenie , #vecny-zivot , #Bozie-kralovstvo , #hriech , #odpustenie , #Pismo , #Bozie-slovo , #krst , #obratenie , #evanjelium , #znovuzrodenie

Dátum: January 8, 2023