(H)armagedonská vojna v knihe Zjavenie Jána – 1. časť

Józua 12:21; Sudcovia 1:27; 1. Kráľov 9:15; Zjavenie 16

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Kniha Zjavenie Jána prorocky opisuje komplex záverečných udalostí, ktoré všetky nakoniec kulminujú v druhom slávnom príchode Pána Ježiša Krista. Tam konkrétne potom text Zjavenia 16:16 opisuje isté zhromaždenie vojsk rôznych národov, ktoré nejakým spôsobom idú do vojny proti Bohu a Kristovi a sú zhromaždené na mieste zvanom „(H)armagedon“. Toto všetko pochopiteľne vyvoláva otázku, ako to správne chápať a ako tento prorocký opis zapadá do celku predpovedaných záverečných udalostí tejto éry. Každý veriaci študent Písma Svätého už z princípu a túžby po poznaní pravdy bude hľadať ako čím lepšie porozumieť textom Biblie, hoci niekedy majú svoju náročnosť, čo je aj prípad tohto textu. Táto všeobecná študijná úloha každého kresťana je aktuálne silne zosilnená tým, že v spojitosti s tragickou rusko-ukrajinskou vojnou sa dokonca i úplne mimo prostredia cirkvi opakovane skloňuje slovo „(H)armagedon“, ako niečo k čomu by táto vojna mohla dospieť. Práve po takejto línii sa nedávno vyjadril napr. aj americký prezident Joe Biden a jeho výroky z októbra 2022 sú v kázni spomenuté v jej úvode. O to viac je teda potrebné hľadať čím lepšie chápanie tohto textu, ktoré bude založené na celku Písma. Zmienky a predstavy o „(H)armagedone“, ako sa objavujú v rôznych médiách krížom cez spoločnosť, totiž ešte nutne nemusia byť dostatočne biblicky informované. Táto kázeň predstavuje prvú časť podrobného výkladu tohto textu a objasnenia toho, ako zapadá do celku biblických predpovedí o udalostiach okolo druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Máme tu naozaj vážnu tému, ktorá si pýta zodpovedný študijný prístup.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Ukraine war: US estimates 200,000 military casualties on all sides

Cornered Putin Could Resort to Nuclear Weapons, Biden Warns

David G. Hansen PhD: Megiddo, the place of battles

Článok o Harmagedone na slovenskej Wikipédii

Lokalita Megido na službe Google Maps

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: (H)armagedonska-vojna-v-knihe-Zjavenie-Jana

Téma: #vojna , #mier , #armagedon , #Harmagedon , #evanjelium , #zbrane , #vojsko , #Ukrajina , #Rusko , #zvod , #diabol , #Satan , #prenasledovanie , #suzenie , #velke-suzenie , #zaverecny-zvod , #druhy-prichod , #eschatologia , #vytrhnutie , #dispenzacionalizmus , #Megido

Dátum: November 20, 2022