(H)armagedonská vojna v knihe Zjavenie Jána – 2. časť

Marek 13:37; Zjavenie 14:8; Zjavenie 16:6; Zjavenie 17:18; Zjavenie 19

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Kniha Zjavenie Jána od svojho vzniku priťahovala študijný záujem všetkých ľudí, ktorí milujú Božie slovo a hľadajú ako mu čím lepšie porozumieť. V kázni sú predložené isté základné pozorovania užitočné pre výklad a veľká schéma udalostí tejto prorockej knihy. Hlavne sa ale toto vyučovanie sústredí na pokračovanie objasnenia tzv. (H)armagedonskej vojny a toho, ako táto vojna zapadá do veľkej schémy záverečných udalostí opísaných v tejto knihe. Takto sa pri výklade dostávame až do 19. kapitoly tejto knihy, kde je opísané zničenie (h)armagedonských vojsk samotným Pánom Ježišom Kristom. Toto sa udeje ako súčasť jeho slávneho druhého príchodu. Ako jadro objasnenia (H)armagedonskej vojny toto vyučovanie predkladá prístup, kde je proroctvo o (H)armagedonskej vojne chápané archetypicky. Konkrétne lokalita Megida a všetky vojensko-historické udalosti spojené s touto lokalitou predstavujú vzor, ktorý nás informuje, že ku koncu tejto éry sa udeje isté enormné zhromaždenie zemských vojsk, ktoré sa zorganizujú do vojny na spôsob svetovej vojny. Presnú lokalitu tohto zhromaždenia vojsk ale proroctvo neoznamuje – celá udalosť je totiž predpovedaná archetypicky voľným odkazom na Megido a jeho históriu. Toto chápanie je predložené ako paralelné k archetypickému chápaniu Babylona, o ktorého konečnom zničení rovnako vypovedá kniha Zjavenie Jána. Vyučovanie pritom okrem objasňovania rovnako predkladá apel bdieť vo viere a v očakávaní druhého príchodu Krista, ktorý sa raz udeje ako pevne oznámená skutočnosť. Každá generácia kresťanov je povinná bdieť a v pripravenosti očakávať druhý Kristov príchod.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní či odkazy na ďalšie študijné zdroje:

RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, DECEMBER 9

Generál Sergej Surovikin – stránka na anglickej Wikipédii

Článok o generálovi Sergejovi Surovikinovi v DenníkuN

Poloha Megida na mape z Wikipédie

Letecký pohľad na pahorok Megido a na asfaltovú cestu, ktorej trasa kopíruje dávnu obchodnú cestu

Článok o Harmagedone na slovenskej Wikipédii

Poloha dávneho Babylonu v rámci moderného Iraku

Zrúcaniny Babylonu na fotografii z roku 1932

Archeologický a pamiatkový areál Babylona v roku 2005

NATO: Vojna na Ukrajine môže prerásť do konfliktu medzi Ruskom a NATO

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: (H)armagedonska-vojna-v-knihe-Zjavenie-Jana

Téma: #vojna , #mier , #armagedon , #Harmagedon , #evanjelium , #zbrane , #vojsko , #Ukrajina , #Rusko , #zvod , #diabol , #Satan , #prenasledovanie , #suzenie , #velke-suzenie , #zaverecny-zvod , #druhy-prichod , #eschatologia , #dispenzacionalizmus , #Megido , #Babylon , #sud

Dátum: December 11, 2022