Náklady učeníctva a náklady vojny

Príslovia 13:24; Izaiáš 2:1 – 4; Micheáš 4:1 – 4; Matúš 5:19; Lukáš 14:15 – 35; Lukáš 21:33; Skutky 17:31

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: V 14. kapitole Lukášovho evanjelia nachádzame bezprostredne pri sebe zaradené dve veľmi dôležité state. Verše Lukáš 14:15 až 24 obsahujú podobenstvo o pozvaní na veľkú hostinu. Táto stať vypovedá o tom, že všetko v spasení začína a stojí na Božej milosti a štedrosti. Prísť k Bohu je ako prijať pozvanie na štedrú hostinu. Boh je ten, ktorý nám milostivo a štedro ponúka podiel na večnom živote a jeho neporušiteľnom kráľovstve. Odmietnuť toto veľkorysé pozvanie znamená veľmi sa previniť. Kresťanský život má však aj ďalší rozmer, ktorý sa nemá a nesmie odtrhnúť od toho vyššie opísaného. A totiž byť kresťanom znamená zároveň stať sa Kristovým učeníkom a nasledovníkom. Znamená to, že veriaci človek sa musí ako súčasť obrátenia plne poddať pod Kristovo panstvo. Skutočnosť je potom taká, že učeníctvo neraz so sebou prinesie aj nejaké náklady či cenu. Konkrétne veriaci človek musí byť ochotný a schopný zniesť aj rôzne straty pre Krista, ktoré môžu mať materiálnu i nemateriálnu formu napríklad v podobe stratených vzťahov a to dokonca i tých rodinných. Dokonca sa od učeníka očakáva, že si bude voliť poslušnosť Kristovi a Božiemu slovu aj za tú cenu, že by ho to stálo vlastný život. Preto nie je možné do kresťanského života vojsť nerozhodne či s polovičným srdcom. Pán Ježiš Kristus na objasnenie tohto rozmeru kresťanského života použil dve zemské ilustrácie – jednu o stavaní veže a druhú o vedení vojny. Obidve majú svoju platnosť v zemskom rozmere a takto slúžia na ilustráciu hlbšej duchovnej pravdy o učeníctve a nasledovaní Krista. Ohľadom ilustrácie o vedení vojny je v tejto kázni zahrnuté aj odbočenie vzťahom na tragický rusko-ukrajinský vojenský konflikt. Záver vyučovania je venovaný apelom zmieriť sa s Bohom, prijať jeho štedré pozvanie a vykročiť rozhodne na cestu učeníctva. Nijako inak totiž na Božom súde neobstojíme.

Zdroje spomínané v tejto kázni:

Matovič: SR môže minúť v dôsledku vojny jednu až dve miliardy eur

Bernie Sanders: We must do everything possible to avoid an enormously destructive war in Ukraine

New Scenarios on Global Food Security based on Russia-Ukraine Conflict

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #vojna , #mier , #utrpenie , #evanjelium , #milost , #Boh , #ucenictvo , #vecnost , #zmierenie , #zbrane , #stvorenie , #Ukrajina , #Rusko , #obratenie , #zmierenie , #hlad , #naklady , #Kristus-Logos , #Kristus-Mudrost , #laska , #nenavist , #prenasledovanie

Dátum: March 13, 2022