Obrátenie, duchovný rast, vytrvanie vo viere

Evanjelizačné kázne

Skutky 26; Matúš 23:23; Matúš 15:19; Lukáš 13:24; Lukáš 13:27 – 30; 2. Peter 3:18; Efezanom 3:16; Židom 10:35 a 38

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Hlavná časť tohto vyučovania je pohľad na text Skutky 26, ktorý zachytáva udalosti obrátenia apoštola Pavla. Pred svojim obrátením bol apoštol Pavol známy ako Saul. Nazeral na seba ako na spravodlivého pred Bohom a domnieval sa, že je s ním všetko na poriadku. Vychádzal z toho, že sa navonok snaží konať podľa Mojžišovho zákona a to ešte bolo znásobené príslušnosťou k izraelskému národu a k tomu ešte previazané s ideou národného spasenia. Bol to však pomýlené sebanazeranie, keďže v tom sebaklame Saulovi unikala pravda o tom, že každý človek je hriešny. Pravdu o osobnej hriešnosti môžeme každý o sebe vyrozumieť, keď si len uvedomíme a priznáme rôznu vnútornú porušenosť, ako náhle sa plne zvonku i zvnútra premeriame Božím zákonom. Pre Saula sa však všetko zmenilo, keď sa mu ukázal vzkriesený Pán Ježiš a zažil vnútornú premenu v osobnom obrátení. Z udalostí Pavlovho obrátenia vieme odvodiť veľa poučení o tom, z čoho pozostáva obrátenie a čo od nás Boh vyžaduje, aby sme sa s ním zmierili. Potrebné je totiž osobné úprimné pokánie a osobná viera. Preto Saul a rovnako aj my všetci potrebujeme ako Spasiteľa Pána Ježiša Krista a jeho vykupiteľské dielo na Golgote.

Kázeň rovnako poukazuje na pomýlenosť idei kolektívneho spasenia či dedičného náboženstva. Zo slov Pána Ježiša vieme vyrozumieť, že v židovstve prvého storočia bola idea automatického spasenia pre všetkých izraelitov braná ako samozrejmosť. Zvesť Božieho Syna však bola taká, že príslušnosť k židovskému ani k nijakému inému národu nikoho nezachráni. Pomýlená predstava o automatickom spasení skrze národnú príslušnosť či vonkajšie náboženské obrady však nie je záležitosť iba Izraela prvého storočia. V rôznych formách túto klamlivú ideu nachádzame na svete dodnes a Európa ani Slovensko v tomto nie sú žiadnou výnimkou. O to viac je ale potom potrebné si ujasniť, že Božie slovo nič také nepozná. Kázeň sa tiež venuje potrebe duchovného rastu po obrátení a nutnosti vytrvania vo viere až do konca.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria:

Téma: #hriech , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #znovuzrodenie , #obratenie , #vecny-zivot , #novy-zivot , #odpadnutie , #vytrvanie , #duchovny-rast , #viera , #obratenie , #zidovstvo , #zachrana , #odpustenie , #vina , #zkazenost , #hriesnost , #Izrael , #pohania , #trest , #zatratenie , #sud , #nabozenstvo , #etnicka-prislusnost , #nabozenska-prislusnost , #znovuzrodenie-krstom , #Svate-pismo , #Pan-Jezis-Kristus , #duchovny-rast , #znovuzrodenie , #spolocenstvo , #posvatenie , #pokusenie , #svet , #telesnost , #umrtvovanie-hriechu

Dátum: June 25, 2023