Olivetská reč Pána Ježiša, zvody, vojny, nepokoje, prírodné katastrofy a znamenia jeho slávneho príchodu

Izaiáš 2:1 – 4; Micheáš 4:1 – 4; Matúš 24:1 – 25:46; Marek 13; Lukáš 21:5 – 36; Jakub 4:1

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Žiaľ, napätie medzi štátmi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sa stupňovalo celé mesiace, sa zmenilo na strašný vojnový konflikt, ktorý ma potenciál rozšíriť sa do širšieho sveta. Toto všetko pochopiteľne vyvoláva v Božom ľude rôzne otázky okolo možnosti konca terajšieho veku a slávneho príchodu Pána Ježiša. Kázeň postupne prechádza cez nasledovnú osnovu:

  • Olivetská reč – pohľad do Mareka 13 a výklad tohto textu.
  • Cyklické vojny, nepokoje, katastrofy či hlad, ktoré ešte samé o sebe nutne neznamenajú koniec.
  • Objasnenie v čom bude koniec veku odlišný od cyklických udalostí.
  • Biblická odpoveď na otázku, prečo sa na svete dejú vojny – zjavujú hriešnosť človeka, usvedčujú nás pred svätým Bohom a jeho súdom a poukazujú na našu neschopnosť žiť správne bez Božej milosti a pomoci a vykúpenia skrze Pána Ježiša Krista.
  • Zastavenie sa pri otázke, čo konkrétne viedlo k tomuto strašnému konfliktu s ohľadom na skladačku histórie.
  • Zastavenie sa pri otázke, aké sú možné scenáre ďalšieho vývoja diania na svetovej scéne v spojitosti s touto vojnou. Predložené sú tri scenáre, ktoré autora kázne v tejto spojitosti osobne napadajú.
  • Tiež je poukázané na možné duchovné dopady týchto potenciálnych scenárov.
  • Záverom je prinesený apel k modlitbám a bdeniu.

Odkazy na niektoré zdroje spomenuté v tomto vyučovaní:

Stanovisko Institutu Václava Klausa k eskalaci krize na Ukrajině

Tweet od pani Tulsi Gabbardovej – bývalej členky kongresu USA

Anatol Lieven: Freeze NATO expansion now or risk war (VIDEO)

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #vojna , #mier , #nepokoje , #utrpenie , #bieda , #evanjelium , #hriesnost , #Boh , #sud , #zmierenie , #zbrane , #hlad , #katastrofy , #Ukrajina , #Rusko , #druhy-prichod , #znamenia , #olivetska-rec , #transrodovost

Dátum: February 27, 2022