Veľké biblické skutočnosti, ktoré potrebuje poznať každý človek

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Božie slovo je plné tých najväčších zjavených skutočností. Táto kázeň sa sústreďuje na tie, ktoré je treba poznať ako prvé a prezentuje ich v ôsmich zastaveniach.

  1. Boh je Stvoriteľ.
  2. Boh je Zákonodarca – existuje všeobecný morálny zákon, ktorého zdrojom je sám Boh.
  3. Boh je Sudca – všetci ľudia sa budú zodpovedať za svoj život Bohu, ktorý nás stvoril.
  4. Boh je Spasiteľ – Boh vyplnil dávne sľuby a nakoniec poslal svojho milovaného dokonalého Syna.
  5. Boh je posväcovateľ – okamihom spasiteľnej viery sa človek stáva novým stvorením, čo znamená že podstupuje obrovskú vnútornú premenu.
  6. Večný život je dar – Sväté Písmo opakovane zdôrazňuje, že spasenie je dar, je to niečo, čo si nedokážeme zaslúžiť a človek to môže prijať iba ako čistú nezaslúženú milosť.
  7. Večný život je odmena – Sväté Písmo zároveň opisuje večný život ako odmenu, aby sa tým vyjadrilo, že všetko ťažké a náročné, čo ide s nasledovaním Krista, bude viac ako kompenzované okamihom vstupu do večnosti.
  8. Na konci histórie bude každý človek spravodlivo súdený podľa skutkov.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Evanjelizacne kazne

Téma: #evanjelium , #spasenie , #hriech , #milost , #Pan Jezis Kristus , #Jeden pravy Boh , #Pismo , #stvorenie

Dátum: March 14, 2021