Zastavenie sa pri veľkej pravde o vzkriesení Pána Ježiša Krista

1. Korinťanom 15; Žalm 16

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria:

Téma: #evanjelium , #spasenie , #hriech , #milost , #Pan Jezis Kristus , #stvorenie , #clovek , #vzkriesenie , #Golgota , #kriz

Dátum: April 4, 2021