Očkovanie proti Covidu-19 v kontexte veľkej biblickej histórie + aplikácia ďalších biblických princípov

Covid-19 – potreba biblicky informovanej orientácie uprostred pokračujúcej pandémie (3. časť)

Genezis 1:28; Genezis 3; Izaiáš 11:8 – 9; Rimanom 8:22; Skutky 24:17

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Dôležité: Táto séria vyučovaní prešla do archívneho stavu, pričom sa chystá nová séria vyučovaní k tejto téme. Viac v článku Nové preskúmavanie a hľadanie postoja vo veci vakcinácie proti vírusu SARS-CoV2.

Popis: Tretia časť adresuje otázku očkovania z pohľadu veľkej biblickej perspektívy. Človek totiž pádom do hriechu privodil na seba kliatbu, s ktorou prišli choroby, utrpenie, bolesť a nakoniec aj smrť. Zároveň však Boh priebežne uschopňuje človeka, aby objavoval spôsoby ako umierniť dôsledky kliatby a tu môžeme zaradiť aj očkovanie. Tretia časť ďalej poukazuje na riziká toho, ak svoje rozhodnutia založíme na rôznych sporných zdrojoch. Rovnako je pokrytá otázka osobného zápasu a rozhodovania sa s ohľadom na riziko možných nežiadúcich účinkov očkovania, čo je tentoraz o to citlivejšie, lebo časť očkovacích látok používa novú mRNA technológiu. V počiatočnej náznakovej podobe je spomenutá i tematika toho, že svedomie jednotlivého kresťana môže naraziť na problém v tej veci, že pri vývoji či výrobe konkrétnych vakcín mohli byť použité bunkové línie získané laboratórnym množením buniek prvotne získaných z potratených ľudských plodov. Po duchovnej stránke pri rozhodovaní treba tiež zvážiť princíp solidarity, ktorý v Písmach hrá nemalú rolu.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Covid-19 – potreba biblicky informovanej orientacie uprostred pokracujucej pandemie

Téma: #evanjelium , #spasenie , #sud , #varovania , #katastrofy , #hriech , #pad , #kliatba , #milost , #covid-19 , #pandemia , #virus , #choroby , #smrt , #pokanie , #viera , #obratenie , #dobrovolnost , #ochota , #spolupraca , #solidarita , #zdravie

Dátum: December 12, 2021