Nie 'Ježiško' ale Pán Ježiš Kristus

príležitostné kázne

Príslovia 30:6; Lukáš 2; Skutky 17:22 – 23 a 31; Rimanom 10:13 – 15; 1. Korinťanom 15:25 – 28; 2. Korinťanom 3:17 – 18; 2. Korinťanom 5:7; 2. Timotejovi 3:16 – 17; 1. Peter 3:22; Zjavenie 22:18

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Každý rok naša krajina ešte pred koncom kalendárneho roka prejde obdobím adventu, ktoré potom vyvrcholí Vianocami, pre ktoré Slovenská republika vyčleňuje hneď tri dni pracovného pokoja. Advent je prítomný hlavne v rozmanitých kresťanských cirkvách, kým Vianoce sú jav, ktorý ďaleko prestupuje hranice rozmanitých kresťanských spoločenstiev a ide krížom takmer cez celú našu spoločnosť bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Toto všetko sa dá popisne skonštatovať na základe jednoduchého pozorovania a zhrnutia reality. Z pohľadu biblického kresťana, ktorý sa rozhodol dôsledne sa riadiť Písmom ako konečnou autoritou, sa to ale nedá uzavrieť len takýmto prostým konštatovaním. Otvára sa totiž otázka na čom vianočnom bude alebo nebude takýto kresťan participovať a ako sa k tomu celému adventno-vianočnému obdobiu postaví. Ako náhle totiž otvoríme Písmo, tak zistíme nasledovné skutočnosti:

(1) Je skutočne pravda, že v Biblii nachádzame množstvo detailov ohľadom narodenia Pána Ježiša Krista a všetkým tým detailom máme veriť ako zjavenej pravde.

(2) Zároveň je rovnaká pravda, že v celej Biblii nemáme ani len náznak toho, že by sme narodenie Krista mali každoročne oslavovať cez zvláštne zhromaždenia, špeciálne obrady či stvárnenia na spôsob betlehemov. Nič z toho jednoducho v Biblii nenájdeme, lebo zrod týchto vecí sa deje až ďaleko s veľkým odstupom po ére apoštolov – ide o ľudské tradície.

Tieto dva body vyššie by mali automaticky znamenať vianočnú brzdu pre každé znovuzrodené Božie dieťa. Tiež je užitočné vedieť ako minimum, že prvá spoľahlivo zdokumentovaná zmienka o oslave Vianoc v deň 25. decembra pripadá až na rok 336 po Kristovi. Čo sa týka betlehemov, tak od narodenia Krista ich delí viac ako tisíc rokov. Prvý betlehem bol totiž vytvorený až v roku 1223 po Kristovi. Takéto a mnohé iné spoľahlivo doložené skutočnosti znamenajú, že každý človek sa bude potrebovať rozhodnúť – alebo stačí Písmo alebo sme k Božiemu slovu začali na vlastnú škodu pridávať. Akoby to všetko nestačilo, tak na Slovensku do toho všetkého ešte vstupuje zdrobnenina mena nášho Spasiteľa v tvare „Ježiško“. A čo je potom mimoriadne smutné a boľavé, tak táto zdrobnenina bežne ide ruka v ruke s predstavou „Ježiška“, ktorý nosí deťom – či dokonca i dospelým – darčeky. Len ťažko by sme hľadali väčšie prekrútenie biblickej pravdy, ako je tento darčekový „Ježiško“. Sme nakoniec úplne mimo Písmo a zo spasiteľnej pravdy o slávnom Synovi Božom Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel zachrániť stratených hriešnikov, viac nič nezostalo. Každý biblický kresťan si ohľadom Vianoc potrebuje ujasniť svoje postoje a hľadať ako obstáť vo vernosti Božiemu slovu. Kázeň je predložená s prianím, aby bola na pomoc práve v takejto orientácii a na celkové posilnenie k dobrému vyznaniu. „Ježiško“, ktorý nosí darčeky, je fikcia. Biblický Pán Ježiš Kristus je živý a skutočný. Môžeme ho poznať a mať s ním vzťah, no nie cez rôzne plastické zobrazenia, ale cez pôsobenie Svätého Ducha skrze vieru založenú čisto na Písmach.

Odkazy na niektoré zdroje citované v tejto kázni či odkazy na ďalšie študijné zdroje:

History of Christmas

The First Recorded Celebration of Christmas

The First Nativity Scene Was Created in 1223

Článok o piesni ‘Tichá noc, svätá noc’ na slovenskej Wikipédii

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #Boh , #unitarianizmus , #trojjedinost , #Jezis , #Kristus , #Pan , #Syn-Bozi , #Vianoce , #modlarstvo , #viera , #spasenie , #Maria , #sviatky , #sola-scriptura , #dostatocnost-Pisma , #ludske-tradicie

Dátum: December 18, 2022