Nový život a poslušnosť

Kázne o duchovnom raste

Matúš 21:23; Ján 3:3; Rimanom 10:10; 1. Peter 3:15; Efezanom 2:2; Deuteronomium 6:5; Títus 3:3; 1. Petrov 3:20; Ján 5:39; 1. Petrov 1:14 a 15

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Ústredným biblickým textom v tomto vyučovaní je podobenstvo o dvoch synoch, ako ho zachytáva Matúš 21:28 – 32. Kázeň sa však pozerá aj na mnohé iné texty s cieľom objasniť dôležitosť každodennej osobnej poslušnosti Božej vôli v živote znovuzrodených Božích detí. Objasnená je základná štruktúra ľudského konania, ktoré začína motívom, postupuje k chceniu a má byť zavŕšené skutkom. Predložených je ako široký prehľad osem sfér, kde všade sa má prejaviť poslušnosť v živote a v konaní ľudí veriacich v Pána Ježiša Krista. Konkrétne ide o tieto oblasti:

  1. Rastúca viera.
  2. Praktická poslušnosť.
  3. Pokorné chodenie pred Bohom.
  4. Vydávanie svedectva a osobná evanjelizácia.
  5. Modlitba a pôst.
  6. Chválenie a uctievanie.
  7. Vytrvanie v súženiach a utrpeniach.
  8. Pravidelné spoločenstvo s Božím ľudom.

Dôraz je daný na modlitbu, čítanie Písma a spoločenstvo v cirkvi ako základné prejavy duchovného života.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria:

Téma: #hriech , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #znovuzrodenie , #obratenie , #vecny-zivot , #novy-zivot , #duchovny-rast , #znovuzrodenie , #spolocenstvo , #posvatenie , #poslusnost , #dobre-skutky , #modlitba , #citanie-pisma , #spolocenstvo , #zhromazdenie , #biblia

Dátum: September 10, 2023