Večné utrpenie alebo spravodlivo vymerané utrpenie a potom definitívne zničenie bezbožných – 2. časť

Genezis 19; Marek 3:29; Matúš 10:28; Matúš 13:41; Matúš 18:8; Matúš 25:41; Lukáš 3:17; Lukáš 12:47 a 48; Ján 5:29; Ján 19:30; Skutky 24:15; 1. Korinťanom 15:28; Jakub 4:12; Židom 5:9; Židom 6:2; Židom 9:12; Židom 9:27; Júda 1:7; Zjavenie 1:1 a 20:14 a 21:8

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Táto kázeň predstavuje pokračovanie rozbehnutej série, kde je postupne predkladané biblické zdôvodnenie pozície, že Písmo učí spravodlivo vymerané utrpenie a následne potom zánik do neexistencie ako trest nad bezbožnými ľuďmi. Ide o tému najvyššej vážnosti, lebo všetci ľudia máme jedného rovnakého dokonalého a večného Stvoriteľa a jemu sa budeme zodpovedať za svojej životy. Zaiste všade tam, kde sa Písmo prijíma ako Božie slovo a má sa verne ohlasovať, je potrebné, aby odznievala aj pravda o Božom súde a o Božom spravodlivom treste. Obsahovú náplň tejto druhej časti tvoria najmä nasledovné ďalšie dôkazové línie.

  1. Písmo opisuje ohnivé jazero ako druhú smrť.
  2. Písmo hovorí o večnom treste v takom zmysle, že daný trest má večné dôsledky.
  3. Vymerané trápenie a potom smrť dobré ladí s dielom Pána Ježiša vrcholiacom na kríži.
  4. Definitívne zničenie dobre ladí s princípom spravodlivého trestu.
  5. Definitívne zničenie znamená, že zlo bude nadobro odstránené z vesmíru.

Zároveň táto časť podrobne rozoberá slovné spojenie „večný oheň“, ktoré sa niekedy predkladá ako dôkaz učenia o večnom utrpení nespravodlivých. Je však objasnené, prečo takáto interpretácia nejde správnym smerom. Kým nepríde deň Božieho súdu, je tu pre každého z nás ponuka Božej zachraňujúcej milosti. A ako hovorí jedno dávne vystihnutie jadra biblickej viery, tak platí, že ten kto sa narodí iba raz, zomrie dvakrát, kým ten, kto sa narodí druhýkrát, zomrie len raz.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Rozsiahla web stránka, kde dlhodobo publikujú viacerí význační evanjelikálni anihilacionisti

Vyhlásenie o evanjelikálnom anihilacionizme, ktoré zhŕňa jeho hlavné tvrdenia

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: vecne-utrpenie-alebo-spravodlivo-vymerane-utrpenie-a-potom-definitivne-znicenie-bezboznych

Téma: #hriech , #milost , #Bozi-hnev , #Bozi-zakon , #Bozia-spravodlivost , #Bozia-svatost , #Bozi-trest , #Bozi-sud , #zatratenie , #peklo , #vecne-utrpenie , #znicenie , #anihilacia , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #ohnive-jazero , #smrt , #zivot , #vecny-zivot , #telo , #dusa , #Sodoma , #Gomora , #homosexualita

Dátum: February 26, 2023