Večné utrpenie alebo spravodlivo vymerané utrpenie a potom definitívne zničenie bezbožných – 4. časť

Žalm 1:6; Žalm 92:8; Izaiáš 66:24; Ezechiel 20:45 až 19; Daniel 12:2; Matúš 3:12; Matúš 15:18 až 20; Matúš 25:46; Marek 9:47 a 48; Lukáš 3:17; Ján 6:67 až 69; Filipanom 3:19; Jakub 4:12; Židom 9:12; Židom 10:39

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Toto štvrté pokračovanie sa sústreďuje na podrobný rozbor veršov Daniel 12:2 a Matúš 25:46, ktoré sa neraz uvádzajú na podporu pozície o večnom utrpení nespasených ľudí. Sú však predložené početné dôvody, prečo pri bližšom preskúmaní tieto verše nakoniec neunesú váhu doktríny o večnom utrpení nespasených ľudí a naopak dobre zapadajú do schémy pozície evanjelikálneho anihilacionizmu. Rovnako sa toto vyučovanie zaoberá aj výrazmi „neuhasiteľný oheň“ a „ich červ nezomrie“ a objasňuje ich význam, ako tieto výrazy nachádzame v Biblii.

Evanjelizačná zodpovednosť jednotlivých učeníkov a miestnych cirkví v ohlasovaní budúceho Božieho súdu a ponuky milosti a odpustenia skrze Pána Ježiša Krista si vyžaduje, aby bolo smerom k všetkým ľuďom dostatočne objasnené z čoho presne pozostáva Boží trest nad hriechmi všade tam, kde ľudia na vlastnú škodu neučinia pokánie. Takto cieľom tejto série je objasniť a predložiť biblické učenie o definitívnom zničení bezbožných ľudí, čím sa spravodlivý Boží trest nad nimi vyplní. Kým len nám je ešte pridaný čas, hľadajme záchranu a zmierenie s Bohom, aby sme unikli tomuto strašnému trestu.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Dirk Warren: 14 Reasons Why the Traditional View of Hell Is Untrue

Dirk Warren: Everlasting contempt means disgust not torment

Preklad Biblie do slovenského jazyka od Miloša Pavlíka

Preklad Biblie do českého jazyka od Miloša Pavlíka

Životopisný dokument o prekladateľovi Biblie Milošovi Pavlíkovi

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: vecne-utrpenie-alebo-spravodlivo-vymerane-utrpenie-a-potom-definitivne-znicenie-bezboznych

Téma: #hriech , #milost , #Bozi-hnev , #Bozi-trest , #Bozi-sud , #zatratenie , #peklo , #vecne-utrpenie , #znicenie , #anihilacia , #evanjelium , #viera , #pokanie , #ohnive-jazero , #gehena , #smrt , #zivot , #vecny-zivot , #telo , #dusa , #duch , #seol , #hades , #risa-mrtvych , #clovek , #vzkriesenie , #neuhasitelny-ohen

Dátum: May 7, 2023