Pandémia

Nové preskúmavanie a hľadanie postoja vo veci vakcinácie proti vírusu SARS-CoV2

V mesiacoch november a december roku 2021 som kázal spolu tri kázne v rámci série „Covid-19 – Potreba biblicky informovanej orientácie uprostred pokračujúcej pandémie“. Táto séria reprezentuje výsledok môjho osobného skúmania a rozhodovania sa a to až po neskoré večerné hodiny nedele 12.12.2021. V ďalších dňoch počnúc 13.12.2021 som však začal realizovať nové preskúmavanie, keďže sa mi do pozornosti dostali nové skutočnosti, ktoré mi pôvodne neboli známe, resp. mi boli známe neúplne či v skreslenej podobe. Read more