Čo nás Exodus 5 učí o existencii Božieho ľudu a o priorite náboženskej slobody

Kázne na tému Božieho ľudu

Exodus, Rimanom 1, Rimanom 12, Kolosanom 3:15

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Kniha Exodus zachytáva množstvo dôležitých historických udalostí, ktoré opisujú viaceré rozhodujúce situácie, v ktorých sa v tom čase ocitol starozmluvný Boží ľud. Tieto je potrebné správne uchopiť v ich vlastnom pôvodnom význame a zároveň ich primerane aplikovať do rôznych súčasných situácií, v ktorých sa bude ocitať cirkev novej zmluvy. Kázeň postupne prechádza cez nasledovné témy:

  • Priblíženie Egypta ako vtedajšej svetovej veľmoci.
  • Realita Egypta tých čias ako krajiny plnej modlárstva a bez poznania jedného pravého Boha.
  • Opis a objasnenie rôznych momentov, kedy sa Mojžiš a Áron stretajú s faraónom a predkladajú mu ako Boží poslovia niektoré požiadavky.
  • Rozoznanie toho, ako veľmi Bohu záleží na tom, aby Boží ľud existoval v každej etape ľudskej histórie hoci aj uprostred nepriaznivých okolností.
  • Dôležitosť zhromaždenia Božieho ľudu a bohoslužby iba podľa zjaveného poriadku.
  • Zastavenie sa pri situácii v Slovenskej republike krátko po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa udiali 30. septembra 2023.
  • Opísanie hodnoty náboženskej slobody ako toho prvého, o čo sa modliť a čo si priať od novej vlády Slovenskej republiky.
  • Dôležitosť vďačnosti v živote kresťana. Odkazy na zdroje či udalosti či osoby spomenuté v tejto kázni:

Ústava Slovenskej republiky

Slovenský denník Štandard obsahuje mnoho článkov o fínskej političke a protestantskej kresťanke Päivi Räsänenovej, ktorú trestne stíhali za citovanie Biblie a kritiku homosexuálnych skutkov

V Afganistane zatkli najmenej 18 pracovníkov medzinárodnej organizácie

Článok organizácie Open Doors o krajine Severná Kórea

Odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Prehľad rôznych svetových ríš spomenutých v Biblii (v angličtine)

Kazateľ: Jan Sichula

Séria:

Téma: #Egypt , #Izrael , #bozi-lud , #hriech , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #znovuzrodenie , #obratenie , #vecny-zivot , #bohosluzba , #uctievanie , #cirkev-a-stat , #spolocenstvo , #modlitba , #citanie-pisma , #zhromazdenie , #biblia , #ustava-SR , #nabozenska-sloboda , #rimskokatolicka-cirkev , #transsubstanciacia , #omsa , #unitarianizmus , #jeden-Boh , #Mojzis , #Aron

Dátum: October 15, 2023