Pohľad na štyri znaky miestnej cirkvi

[Cirkev Pána Ježiša Krista – 2. časť]

Skutky 2

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Cirkev Pana Jezisa Krista

Téma: #cirkev , #zbor , #spolocenstvo , #zhromazdenie , #clenstvo , #ucenictvo , #krst

Dátum: May 2, 2021