Večné utrpenie alebo spravodlivo vymerané utrpenie a potom definitívne zničenie bezbožných – 1. časť

Genezis 2:9 a 3:22; Jób 31:3 a 28:22; Príslovia 27:20; Matúš 10:15 a 28; Ján 3:16; Rimanom 2:7; Rimanom 6:23, 1.Korinťanom 15:53 – 54; Filipanom 3:19; 1. Tesaloničanom 5:3; 2. Timotejovi 1:10; Zjavenie 2:7; Zjavenie 22:2 a 14

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Táto kázeň adresuje vážnu tému Božieho spravodlivého trestu zoči-voči ľudskej vine a hriešnosti všade tam, kde daný človek neučinil pokánie a neuveril v Pána Ježiša Krista a v jeho dokončené dielo vykúpenia. Otázka znie, či tento trest bude spočívať vo večnom vedomom utrpení, alebo naopak pôjde o spravodlivo vymerané utrpenie a potom definitívne zničenie bezbožných ľudí. V rámci vyučovania odznieva aj priblíženie osobnej trajektórie vyučujúceho brata v tejto otázke, no ešte viac je zahrnutý aj pohľad na širšiu situáciu v evanjelikálnom protestantizme s ohľadom na túto tému. Obsahové jadro tejto kázne potom tvorí prvých šesť dôkazových línií v prospech chápania, že Písmo ako celok učí spravodlivo vymerané utrpenie a potom definitívne zničenie bezbožných. Ide o tieto línie predložené v tejto kázni:

  1. Biblická história začína opisom stromu života a stratou prístupu k nemu.
  2. Biblická história končí opisom stromu života a znovuzískaním prístupu k nemu.
  3. Písmo bežne opisuje konečný osud bezbožných ako zničenie či zatratenie či zahynutie.
  4. Písmo opisuje nesmrteľnosť ako dar daný veriacim pri druhom príchode Pána Ježiša Krista.
  5. Biblia hovorí o smrti ako o treste za hriech.
  6. Pán Ježiš Kristus hovorí o zničení tela i duše v pekle.

Opakovane je tiež predložený apel, aby sme sa všetci čím skôr zmierili s Bohom a unikli hroznému Božiemu trestu, ktorý nás inak spravodlivo čaká. Ide o prvú časť série vyučovaní k tejto téme, ktorá má nesmiernu vážnosť.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Rozsiahla web stránka, kde dlhodobo publikujú viacerí význační evanjelikálni anihilacionisti

Vyhlásenie o evanjelikálnom anihilacionizme, ktoré zhŕňa jeho hlavné tvrdenia

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: vecne-utrpenie-alebo-spravodlivo-vymerane-utrpenie-a-potom-definitivne-znicenie-bezboznych

Téma: #hriech , #milost , #Bozi-hnev , #Bozi-zakon , #Bozia-spravodlivost , #Bozia-svatost , #Bozi-trest , #Bozi-sud , #zatratenie , #peklo , #vecne-utrpenie , #znicenie , #anihilacia , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #ohnive-jazero , #smrt , #zivot , #vecny-zivot , #stvorenie , #edenska-zahrada , #skuska , #Adam , #Eva , #vzkriesenie , #neporusitelnost , #telo , #dusa

Dátum: February 12, 2023