Večné utrpenie alebo spravodlivo vymerané utrpenie a potom definitívne zničenie bezbožných – 3. časť

Genezis 2:7; Kazateľ 12:7; Matúš 5:30; Matúš 10:28; Ján 19:30 – 34; Skutky 2:14 – 36; 1. Korinťanom 12:20 – 24; 1. Tesaloničanom 5:23; Židom 4:12; Jakub 2:26; Zjavenie 19:20 a 20:15

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Toto tretie pokračovanie rozbehnutej série sa sústredí na nasledovné tematické oblasti.

  • Vážnosť pekla a večného zatratenia, ako je zjavená vo varovaniach Pána Ježiša Krista.
  • Popis človeka ako stvorenej bytosti pozostávajúcej z tela, duše a ducha, ktoré v zemskom živote existujú v tesnej previazanosti, no momentom smrti nastáva ich rozpojenie.
  • Objasnenie momentu smrti s ohľadom na realitu duše, ktorá dočasne potom existuje aj bez tela.
  • Objasnenie šeolu či hádesu či ríše mŕtvych ako lokality, kde sa nachádzajú duše mŕtvych ľudí s ponechaním možnosti, že vzkriesením a nanebovstúpením Pána Ježiša Krista mohlo dôjsť k presunu lokality duší u ľudí, ktorí kedy uverili či ešte uveria v evanjelium Božej milosti.
  • Objasnenie rozdielov medzi finálnym stavom a prechodným stavom mŕtvych ľudí.
  • Pohľad na niektoré detaily ohľadom smrti Pána Ježiša Krista.
  • Ďalšie objasňovanie pozície evanjelikálneho anihilacionizmu s ohľadom na finálny stav a s ohľadom na prechodný stav mŕtvych ľudí.
  • Zahrnuté sú aj niektoré momenty z osobnej študijno-poznávacej cesty vyučujúceho brata.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Vyhlásenie o evanjelikálnom anihilacionizme, ktoré zhŕňa jeho hlavné tvrdenia

Web stránka, kde sa nachádza množstvo materiálov od Douglasa Barryho a od Dirka Warena, ktorí sú obidvaja evanjelikálni anihilacionisti.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: vecne-utrpenie-alebo-spravodlivo-vymerane-utrpenie-a-potom-definitivne-znicenie-bezboznych

Téma: #hriech , #milost , #Bozi-hnev , #Bozi-trest , #Bozi-sud , #zatratenie , #peklo , #vecne-utrpenie , #znicenie , #anihilacia , #evanjelium , #viera , #pokanie , #ohnive-jazero , #gehena , #smrt , #zivot , #vecny-zivot , #telo , #dusa , #duch , #dualizmus-telo-dusa , #seol , #hades , #risa-mrtvych , #prechodny-stav , #finalny-stav , #clovek , #vzkriesenie , #ludske-ja , #materializmus , #ateizmus , #naturalizmus , #Adam , #Eva

Dátum: April 16, 2023