Kazne

Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 1/8] |
| Rimanom 13 |