Kazne

Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa II.
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 2/8] |
|
  1. Petrov 2:11 – 20
|

Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 1/8] |
| Rimanom 13 |