Biblia

Krajina v ťažobe a kresťanova cesta trpezlivej poslušnosti Božiemu slovu
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 8/8] |
|
  1. Samuelova 13 a 15
|

A čo vtedy, ak už nijako viac nie je možné sa podriadiť?
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 7/8] |
| Exodus 1; Skutky 4 |

Modlitby a príhovory za všetkých a zvlášť za panovníkov
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 6/8] |
|
  1. Timotejovi 2:1 – 4
|

Kristovo evanjelium je aj pre panovníkov
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 5/8] |
| Skutky 9 |