Biblia

Modlitby a príhovory za všetkých a zvlášť za panovníkov
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 6/8] |
|
  1. Timotejovi 2:1 – 4
|

Kristovo evanjelium je aj pre panovníkov
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 5/8] |
| Skutky 9 |

Kresťan a komunikácia s vrchnosťami – ako biblicky na to a čoho sa treba vyvarovať
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 4/8] |
| Numeri 20 |

Človek hriechu, záverečný zvod, zemskí panovníci
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 3/8] |
|
  1. Tesaloničanom 2:1 – 12
|