Biblia

Kresťan a komunikácia s vrchnosťami – ako biblicky na to a čoho sa treba vyvarovať
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 4/8] |
| Numeri 20 |

Človek hriechu, záverečný zvod, zemskí panovníci
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 3/8] |
|
  1. Tesaloničanom 2:1 – 12
|

Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa II.
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 2/8] |
|
  1. Petrov 2:11 – 20
|

Kresťan, vrchnosti, podriaďovanie sa
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 1/8] |
| Rimanom 13 |