Kazne

Veľké biblické skutočnosti, ktoré potrebuje poznať každý človek

Božie slovo je plné tých najväčších zjavených skutočností. Táto kázeň sa sústreďuje na tie, ktoré je treba poznať ako prvé a prezentuje ich v ôsmich zastaveniach. Boh je Stvoriteľ. Boh je Zákonodarca – existuje všeobecný morálny zákon, ktorého zdrojom je sám Boh. Boh je Sudca – všetci ľudia sa budú zodpovedať za svoj život Bohu, ktorý nás stvoril. Boh je Spasiteľ – Boh vyplnil dávne sľuby a nakoniec poslal svojho milovaného dokonalého Syna. Read more

Krajina v ťažobe a kresťanova cesta trpezlivej poslušnosti Božiemu slovu
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 8/8] |
|
  1. Samuelova 13 a 15
|

A čo vtedy, ak už nijako viac nie je možné sa podriadiť?
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 7/8] |
| Exodus 1; Skutky 4 |

Modlitby a príhovory za všetkých a zvlášť za panovníkov
| [Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov 6/8] |
|
  1. Timotejovi 2:1 – 4
|